Eways söker Fullstack utvecklare som vill göra det lätt att köra elbil! - Eways

Eways söker Fullstack utvecklare som vill göra det lätt att köra elbil!

We accept English Speaking applicants. English version below.

Nu söker vi nästa digitala stjärna som brinner för att, med stor frihet, utveckla digitala affärer och nya smarta lösningar för att göra det lätt att köra elbil. Vi utvecklar framtidens smarta ladd- och betallösningar och bygger egna interna system för att effektivisera våra kund- och leveransflöden, exempelvis genom:

 • Helautomatisk betaltjänst med laddkort
 • Starta laddning med Swish
 • Integrationer med olika appar och betalsystem
 • Processtöd för hela vår leveransprocess

Vi tror att du:

 • Vill och kan röra dig obehindrat inom hela teknikstacken.
 • Har ett prestigelöst förhållningssätt och gillar teknikutmaningar i högt tempo.
 • Är väl insatt i, och har en passion för moderna tekniker, ramverk, metoder och verktyg inom systemutveckling.
 • Har en relevant utbildning som exempelvis civilingenjör, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Har en gedigen erfarenhet inom Microsoft Azure.
 • Är van vid och gillar ett ”agilt” arbetssätt.

Nytänk, entreprenörsanda, drivkraft och intresse av att vara med och utveckla vår digitala affär med kunden i centrum värderas högt. Vi önskar att du är en självgående, ansvarstagande problemlösare och en prestigelös teamspelare med en ödmjuk attityd i din yrkesroll. Du uppskattar ett högt tempo och har en god förmåga att både samarbeta och prioritera. Erfarenhet från e-handel och detaljhandel är meriterande. Vi tror att det är ”lagom” att du har 3–5 års relevant erfarenhet av webbutveckling, digitala lösningar och agila metoder. Viktigt är också att du med hela ditt hjärta känner att du vill ansluta till vårt team som minst sagt befinner sig i ett spännande utvecklingsskede – du får vara med och BYGGA FRAMTIDEN!

Dina kvalifikationer:

 • Mycket goda kunskaper i .NET (C# och VB.NET)
 • Kunskaper inom systemintegration, integrationsramverk och web services (SOAP och REST)
 • Mycket goda kunskaper i ASP.NET
 • Mycket goda kunskaper i Microsoft SQL Server
 • Goda kunskaper inom responsiv front end-utveckling (HTML5, SASS, CSS, AJAX, JavaScript och jQuery)

Vi på Eways erbjuder:

 • Heltidsanställning i ett växande och utvecklingsorienterat bolag som vill göra det lätt för företag och privatpersoner att välja elbil.
 • En plats till dig i vårt grymma team som består av ledning, sälj, leverans, drift, kundtjänst och digital utveckling. Teamet växer snabbt och just nu är vi 16 anställda. Huvudkontoret finns i Stocksund/Inverness, endast några minuters promenad från Danderyds Sjukhus T-bana. Eways är även representerad med lokalkontor i Göteborg, Höganäs och Uppsala.

Som Fullstack Utvecklare rapporterar du direkt till vår Digitalchef, Petra Sahlgren.

Välkommen att ansöka genom att skicka ditt CV och en kort presentation till: petra.sahlgren@eways.se.

Rekryteringen sker löpande.

 

ENGLISH:

Eways are now looking for the next digital star that is passionate about developing digital businesses and new smart solutions making it easier driving electric.We develop smart charging and payment solutions for the future and build our own internal systems to streamline our customers and delivery flows. An example of the solutions we are focusing on:

 • Fully automatic payment solutions with charging cards
 • Payment via Swish
 • Integrations with various apps and different payment systems
 • Process support for our entire delivery process

We believe you:

 • Want, and can, move freely within the entire technology stack.
 • Have a prestigeless approach and likes technology challenges at a high pace.
 • Have a passion for modern technologies, frameworks, methods and tools in system development.
 • Have a relevant education such as an engineer, or equivalent work experience.
 • Has a solid experience in Microsoft Azure.
 • Are used to and like ”agile” working methods.

You are innovative, entrepreneurial, driven and interested in participating in developing our digital customer-oriented business. We want you to be a self-sustaining and responsible problem solver. A team player with a humble attitude in your professional role. You appreciate a high tempo and have a good ability to work together and prioritize. Experience from e-commerce and retail is an advantage. We believe that it is ”just right” that you have 3-5 years of relevant experience in web development, digital solutions and agile methods. It is also important that you, with your whole heart, feel that you want to join our team which are in an exciting development phase – you must join in BUILDING THE FUTURE!

Your qualifications:

 • Very good knowledge of .NET (C # and VB.NET)
 • Knowledge in system integration, integration framework and web services (SOAP and REST)
 • Very good knowledge of ASP.NET
 • Very good knowledge of Microsoft SQL Server
 • Good knowledge in responsive front-end development (HTML5, SASS, CSS, AJAX, Javascript and jQuery)

At Eways, we offer you:

 • Full-time employment in a growing and development-oriented company that wants to make it easy for companies and individuals to choose to drive electric.
 • A place for you in our awesome Eways team that consists of management, sales, delivery, operation, customer service and digital development. The team is growing fast, with 16 employees at the moment. The head office is in Stocksund / Inverness, only a few minutes’ walk from Danderyd Hospital Metro station. Eways is also represented with local offices in Gothenburg, Höganäs and Uppsala.

As a Fullstack Developer, you will report directly to our Digital Manager Petra Sahlgren.

Apply by sending your CV and a short presentation to: petra.sahlgren@eways.se.

 

Om Eways

Vi är laddoperatören som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi finns så att framtida generationer ska slippa den stora miljöförstöring som fossila bilar står för. Vi tillhandahåller laddlösningar för enkel, snabb och säker laddning av elbilar hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vi är en oberoende laddoperatör som hjälper våra kunder genom hela processen från idén om att kunna ladda elbilar, hela vägen till driftsättning och övervakning av laddstationer.

Vi erbjuder även en mängd innovativa molntjänster för övervakning, statistik, lastbalansering och betalningslösningar. Våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag, stad och kommun i hela Sverige.

 

Placering

Eways huvudkontor i moderna och trevliga lokaler på Brovägen 9 i Stocksund med gångavstånd till T-banestationen Danderyds Sjukhus.

 

Ansökan

Skicka din ansökan till: